IMPORTANT!!! Toate sălile cu automate de joc cu câștiguri bănești și-au reînceput activitatea.

 

 

 

GRAND 685308.41 MDL

MAJOR 7346.79 MDL

MINI 2443.52 MDL

Jocurile de noroc organizate de Loteria Națională a Moldovei

Jocurile de noroc organizate de Loteria Națională a Moldovei

Impera Line HD Edition 6

Regulile jocurilor de noroc „Impera Line HD Edition 6”, desfășurate prin intermediul automate de joc cu câștiguri bănești de către S.A.„Loteria Națională a Moldovei”

Premium-V+Gaminator MD1

Regulile jocurilor de noroc „Premium-V+Gaminator MD1”, desfășurate prin intermediul automate de joc cu cîștiguri bănești de către S.A.„Loteria Națională a Moldovei”

REGULILE GENERALE

REGULILE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA JOCURILOR DE NOROC PRIN INTERMEDIUL AUTOMATELOR DE JOC CU CÂȘTIGURI BĂNEȘTI DE CĂTRE S.A. „LOTERIA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI”

REGULAMENT

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA FUNCȚIONĂRII SĂLILOR DE JOC CU AUTOMATE DE JOC CU CÎȘTIGURI BĂNEȘTI DE CĂTRE S.A.„LOTERIA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI”

Noutăți

08 mai 2019
 1. Prin Hotărârea Guvernului nr. 237 din 25.04.2017 s-a decis inițierea proiectului de parteneriat public-privat ”Serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat gestionate de S.A. ”Loteria Națională a Moldovei” prin includerea serviciului respectiv în anexa nr. 2 al Hotărârii Guvernului nr. 419 din 18.06.2012, în vederea dezvoltării activităților din domeniul jocurilor de noroc prin atragerea investițiilor, celor mai bune practici și know-how, asigurând reducerea riscurilor sociale legate de activitatea din domeniu și majorarea încasărilor la buget”. Prin aceeași Hotărâre de Guvern, calitatea de partener public a fost atribuită Agenției Proprietății Publice (în continuare APP).

 

 1. APP - în calitate de fondator al S.A. ”Loteria Națională a Moldovei” (în continuare LNM) și partener public desemnat de Guvern  a fost responsabilă de elaborarea studiului de fezabilitate în vederea elucidării viabilității proiectului. Ca urmare, prin Ordinul nr. 40 din 03.05.2017, Agenția a instituit un Grup de lucru în componența căruia au fost incluși reprezentanți ai Ministerului Economiei, Ministerului Finanțelor, Agenției Servicii Publice, Serviciului Fiscal de Stat, APP și LNM, care a elaborat Studiul de fezabilitate pentru proiectul PPP ”Serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat gestionate de S.A. ”Loteria Națională a Moldovei”.

 

 1. Prin Hotărârea Guvernului nr. 639 din 14.08.2017 s-au aprobat obiectivele și condițiile parteneriatului public-privat pentru dezvoltarea activităților SA „Loteria Națională a Moldovei”, precum și cerințele generale privind selectarea partenerului privat și s-a decis atribuirea în cadrul proiectului a două contracte PPP:
 • “Parteneriat public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul loteriilor și pariurilor la competițiile/evenimentele sportive, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”;
 • “Parteneriat public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul automatelor de joc cu câștiguri bănești, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”.

Prin aceeași hotărâre, Guvernul a desemnat autoritatea publică centrală care va încheia contractul și va monitoriza executarea prevederilor acestuia.  

 

 1. În scopul executării prevederilor Hotărârii Guvernului prenotată, Ministerul Economiei și Infrastructurii, prin Ordinul nr. 193 din 10.10.2017, a instituit Comisia de selectare a partenerilor privați responsabilă de organizarea și desfășurarea procedurii de selectare a partenerilor privați în cadrul proiectului ”Serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat gestionate de S.A. ”Loteria Națională a Moldovei”. În componența Comisiei de selectare au fost incluși reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Justiției, Ministerul Finanțelor, Agenției Servicii Publice, Serviciului Fiscal de Stat, APP și LNM.

 

 1. Prima ședință a Comisiei de selectare a partenerilor privați a avut loc la 12 octombrie 2017, în cadrul căreia au fost examinate și aprobate Documentațiile standard în cadrul proiectului PPP ”Serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat gestionate de S.A. ”Loteria Națională a Moldovei” pentru concursul de selectare a partenerilor privați și atribuirea contractelor de parteneriat public-privat:
 • Contract PPP - “Parteneriat public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul loteriilor și pariurilor la competițiile/evenimentele sportive, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”;
 • Contract PPP - “Parteneriat public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul automatelor de joc cu câștiguri bănești, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”.

 

 1. La 20 octombrie 2017 în Monitorul Oficial nr. 364-370 (6287 – 6293) a fost publicat Comunicatul Informativ privind anunțarea concursului public de selectare a partenerilor privați pentru implementarea proiectului ”Serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat gestionate de S.A. ”Loteria Națională a Moldovei” prin atribuirea contractelor PPP sub formă de contracte de societate civilă.

 

 1. Având în vedere interesul scăzut privind participarea la concursul anunțat, întrucât până la data de 04.10.2017 au fost procurate doar 3 seturi de Documentație standard, în scopul asigurării unui nivel satisfăcător al concurenței, Comisia, la ședința din 04 decembrie 2017, a decis prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor până la data de 22 februarie 2018, ora 16.00.

 

 1. La 15 decembrie 2017 în Monitorul Oficial nr. 434-439 (6357-6362) a fost publicat Comunicatul Informativ privind prelungirea, până la 22 februarie 2018, a termenului de depunere a ofertelor pentru participare la concursul de selectare a partenerilor privați în cadrul proiectului ”Serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat gestionate de S.A. ”Loteria Națională a Moldovei”.

 

9. Urmare a Comunicatului informativ au fost procurate 7 (șapte) seturi de  documentație standard de către 7 (șapte) agenți economici, după cum urmează:

 • Euro Games Tehnology LTD - “Parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul automatelor de joc cu câștiguri bănești, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”;
 • New Games AD - “Parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul loteriilor și pariurilor la competițiile/evenimentele sportive, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”;
 • Novomatic Gaming Industries - “Parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul automatelor de joc cu câștiguri bănești, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”;
 • Persoana fizică Sorin Timofei - “Parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul loteriilor și pariurilor la competițiile/evenimentele sportive, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice” și “Parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul automatelor de joc cu câștiguri bănești, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”;
 • Persoana fizică Bogdan Moisiets -  “Parteneriatul public-privat pentru     dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul loteriilor și pariurilor la competițiile/evenimentele sportive, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice” și “Parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul automatelor de joc cu câștiguri bănești, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”.

 

 1. Până la termenul limită de depunere a ofertelor, stabilit în Comunicatul informativ publicat în Monitorul Oficial nr. 364-370 (6287-6293) din 20 octombrie 2017 (22 februarie, ora 16:00 inclusiv), au fost înregistrate ofertele următorilor operatori economici:
 • Asocierea operatorilor economici New Games AD, National Lottery AD și NGM SPC Limited;
 • Asocierea operatorilor economici Novo Gaming M Technologies GmbH, Novomatic Gaming Industries GmbH, Novomatic AG.

Conform Comunicatului Informativ din 15 decembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 434-439 (6357-6362), Comisia de selectare, la 23 februarie 2018 a deschis ofertele depuse de agenții economici în cadrul concursului de selectare a partenerilor privați pentru proiectul de parteneriat public-privat „Serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat gestionate de S.A. ”Loteria Națională a Moldovei”.

 

11. În ședința din 02 martie 2018, Comisia de selectare a examinat documentele incluse în ofertele operatorilor economici depuse în cadrul concursului de selectare a partenerilor privați pentru proiectul de parteneriat public-privat „Serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat gestionate de S.A. ”Loteria Națională a Moldovei” și a constatat că acestea corespund cerințelor stabilite în Documentația standard.

Drept urmare, Comisia de selectare a constatat eligibilitatea:

- ofertei Asocierii operatorilor economici New Games AD, National Lottery AD și NGM SPC Limited depuse pentru participare la concursul de atribuire a contractului „Parteneriat public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul loteriilor și pariurilor la competițiile/evenimentele sportive, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”;

- ofertei Asocierii operatorilor economici Novo Gaming M Technologies GmbH, Novomatic Gaming Industries GmbH, Novomatic AG depuse pentru participare la concursul de atribuire a contractului „Parteneriat public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul automatelor de joc cu câștiguri bănești, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”.

              

12. La ședința din 20 martie 2018, Comisia de selectare, urmare examinării ofertelor tehnice și financiare și evaluării ofertelor depuse, a declarat câștigătorii concursului după cum urmează: 

       - Oferta Asocierii operatorilor economici Novo Gaming M Technologies GmbH, Novomatic Gaming Industries GmbH, Novomatic AG depusă pentru proiectul “Parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul automatelor de joc cu câștiguri bănești, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”;

      - Oferta Asocierii operatorilor economici New Games AD, National Lottery AD și NGM SPC Limited depusă pentru proiectul “Parteneriat public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul loteriilor și pariurilor la competițiile/evenimentele sportive, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”.

13. La 22 martie 2018, partenerul public a informat câștigătorii concursului despre decizia Comisiei de selectare, conform Procesului-verbal nr. 6 din 20.03.2018 și a prezentat proiectele contractelor spre negociere. În corespundere cu pct. 115 din Hotărârea Guvernului nr. 476/2012 procedura de negociere este de cel mult 30 de zile din data primirii proiectelor contractelor de către ofertanții desemnați câștigători.

 

14. Informații relevante referitoare la Companiile membri ai Asocierilor, ofertele cărora au fost declarate câștigătoare:

 

Compania Novomatic AG, Austria

Compania Novomatic AG - membru al Asocierii operatorilor economici care au depus o ofertă comună în cadrul concursului ”Serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat gestionate de S.A. ”Loteria Națională a Moldovei” pentru atribuirea contractului “Parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul automatelor de joc cu câștiguri bănești, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice” - este una dintre cele mai mari companii de tehnologie de jocuri de noroc din lume, cu o cifră de afaceri de aproximativ 2,3 miliarde de euro anual. Fondată în 1980, Compania Novomatic AG, prin intermediul reprezentanților legali, deține sedii în 45 de țări, are peste 25 000 de angajați în toată lumea,  produce și exportă echipamente de jocuri de înaltă tehnologie în peste 70 de țări, operează peste 260 000 terminale de joc și terminale video loterie în aproximativ 2100 localuri și săli de joc.

Suma investițiilor planificate spre valorificare în cadrul proiectului PPP se estimează la cca. 32 milioane Euro în primii 3 ani, cu perspectiva atingerii acestui indicator până la 70 milioane Euro pe parcursul realizării contractului.

 

Compania National Loterry AD, Bulgaria

Compania National Lottery AD este membru al Asocierii operatorilor economici care au depus oferta comună în cadrul concursului ”Serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat gestionate de S.A. ”Loteria Națională a Moldovei” pentru atribuirea contractului “Parteneriat public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul loteriilor și pariurilor la competițiile/evenimentele sportive, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”. National Loterry AD este cel mai mare operator licențiat pe jocuri de noroc în Republica Bulgaria, cu cea mai rapidă creștere economică din Europa Centrală şi de Est, la moment fiind una dintre cele mai inovatoare loterii din Sud-Estul Europei. În ultimii 3 ani, Compania National Loterry AD a generat o cifră de afaceri de peste 650 milioane euro. În prezent, Compania desfășoară o activitate de succes, oferind premii de peste 600 000 000 Euro, într-o țară cu 7 102 000 de cetățeni.

Conform strategiei de dezvoltare a domeniului loteriilor și pariurilor, Compania planifică dezvoltarea în Republica Moldova a unei rețele de cca 1500 de puncte de vânzare pentru biletele de loterie și cca 120 puncte de vânzare pentru jocurile loto.

Suma investițiilor capitale planificate de National Loterry AD în cadrul proiectului PPP este de  cca. 6 milioane Euro la primă etapă, cu perspectiva înregistrării unei cifre de afaceri de peste 40 milioane Euro în anul 5 de implementare a contractului PPP. Creșterile prognozate ale vânzărilor sunt de 150% în anul 2 de implementare a contractului PPP, iar pentru cel de-al treilea an Compania estimează o creștere de 150%. Începând cu al patrulea an Compania preconizează atingerea unei creșteri a vânzărilor de 50%.

Echipa Companiei este formată din profesioniști de înaltă calificare profesională, cu experiență în domeniul jocurilor de noroc, marketing, vânzări, distribuție și IT. Are colaborări cu cei mai importanți distribuitori cu amănuntul și parteneri media din Bulgaria, precum și cu liderii mondiali din industria jocurilor de noroc, pe plan internațional. În anul 2017 National Loterry AD a fost recunoscută ca membru permanent al Asociației Mondiale de Loterie.

 

15. În rezultatul concursului public de selectare a partenerilor privați pentru implementarea proiectului de parteneriat public-privat ”Serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat, gestionate de S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, anunțat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 20 octombrie 2017 (nr. 364 – 370), la 23 aprilie 2018 au fost semnate contractele de parteneriat public-privat: 

 • “Parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul automatelor de joc cu câștiguri bănești, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice” cu Compania Novo Gaming M Technologies GmbH (din numele Asocierii operatorilor economici Novo Gaming M Technologies GmbH, Novomatic Gaming Industries GmbH și Novomatic AG) – în calitate de partener privat, S.R.L. “Novo Investment MLD” – în calitate de partener în cadrul parteneriatului public-privat, Agenția Proprietății Publice – în calitate de partener public și S.A. „Loteria Națională a Moldovei” – în calitate de partener în cadrul parteneriatului public-privat.
 • “Parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul loteriilor și pariurilor la competițiile/evenimentele sportive, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice” cu Compania NGM SPC Limited (din numele Asocierii operatorilor economici New Games AD, National Lottery AD și NGM SPC Limited) – în calitate de partener privat, S.R.L. “NGM Company”– în calitate de partener în cadrul parteneriatului public-privat, Agenția Proprietății Publice – în calitate de partener public și S.A. „Loteria Națională a Moldovei” – în calitate de partener în cadrul parteneriatului public-privat.

 

 1. Precizăm că, în cazul automatelor de joc, potrivit noii legi, acestea vor fi conectate la terminale fiscale, ceea ce va permite monitorizarea strictă a veniturilor, dar și limitarea abuzurilor din partea gestionarului acestor automate de joc. Estimativ, venitul anual în bugetul de stat, doar sub formă de impozit pe venit,se va cifra la aproximativ 2,5 mil.EUR. Cifra venitului anual la bugetul de stat, sub formă de dividende achitate de S.A. „Loteria Națională a Moldovei” se planifică a fi de cca. 9,5 mil.EUR. Se estimează că în acest domeniu vor fi create peste 600 de noi locuri de muncă. Reamintim că noua Lege cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc, din decembrie 2016, a apărut ca o necesitate de reglementare a acestui sector de activitate în scopul eliminării unor riscuri sociale, inclusiv acela privind accesului minorilor la astfel de tipuri de activități, dar și în scopul eliminării evaziunii fiscale care s-a înregistrat ani de zile în acest sector, precum și a altor activități desfășurate în afara cadrului legal

 

De asemenea, la elaborarea strategiei de realizare a proiectelor de parteneriat public-privat în acest domeniu a fost studiată și preluată experiența din mai multe state europene. Astfel, s-a propus ca 75% din veniturile în sectorul loteriilor să revină S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, care e monopol de stat. În ce privește pariurile, S.A. „Loteria Națională a Moldovei” va primi 90% din venituri. Cota venitului brut în sectorul automatelor de joc care va reveni S.A. „Loteria Națională a Moldovei” este de 51%, ceea ce reprezintă un procent mai mare decât în alte state europene unde există un astfel de parteneriat public-privat, cum ar fi în România. 

 

În conformitate cu noile prevederi legale, autoritățile trebuie să aibă un sistem de control și monitorizare riguroas a domeniului, astfel ca să diminueze cazurile de evaziune fiscală, respectiv să crească acumulările la bugetul de stat. Totodată, trebuie să limiteze impactul social negativ al jocurilor de noroc, iar în acest sens au fost introduse reglementări stricte. Astfel, accesul în localurile automatelor cu câștiguri bănești să fie permis doar de la vârsta de 21 de ani. Totodată, aceste localuri nu pot fi amplasate la o distanța mai mică de 200 de metri de: instituțiile administrației publice centrale și locale; instituțiile de învățământ; instituțiile medicale; instituțiile religioase și de cult, culturale, în clădiri rezidențiale, la stațiile de transport public, gări, treceri subterane, pe teritoriul piețelor etc.

13 iunie 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” mulțumește, tuturor operatorilor economici, pentru participarea la concursul (Nr.8/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Republicii Moldova.

 

Informăm că la concurs au fost înregistrate, în total 3 oferte a 2 operatori economici, care prestează servicii de acest gen.

În urma examinării ofertelor, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a declarat câștigătoare ofertele depuse de următorii operatori economici:

 

Nr. d/o

Ofertantul

Adresa

 
 

1.

„CITY IMOBIL” S.R.L.

or. Drochia, str. 31 August 1989, 33

 

mun. Comrat, str. Pobeda, 2b

 

2.

„SORVISMAX” S.R.L.

or. Soroca, str. Independenței, 18

10 iunie 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs (Nr.9/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Republicii Moldova.

           Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2001, mun. Chişinău, bd.Ștefan cel Mare şi Sfânt, 65, of.820.

Telefon de contact- 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 19 iunie 2019, ora 10.00.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiul care urmează a fi selectat, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

27 mai 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță Concurs (Nr.7/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești în municipiul Chișinău și anume:

1.       municipiul Chișinău:

 • sect. Centru
 • sect. Centru(cart. Telecentru)
 • sect. Botanica (perimetrul străzii Muncești)
 • sect. Buiucani (perimetrul străzii Alba Iulia)
 • Stăuceni
 • Cricova

CiorescuLocul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2001, mun. Chişinău, bd.Ștefan cel Mare şi Sfânt, 65, of.820.

Telefon de contact- 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 05 iunie 2019, ora 10.00.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiile care urmează a fi selectate, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

05 iunie 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță prelungirea termenului de depunere a ofertelor în cadrul concursului (Nr.7/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești în municipiul Chișinău.

Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2001, mun. Chişinău, bd.Ștefan cel Mare şi Sfânt, 65, of.817.

Telefon de contact: 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 11 iunie 2019, ora 10.00.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiile care urmează a fi selectate, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

27 mai 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs (Nr.8/2019) pentru achiziționareaserviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Republicii Moldova.

 

Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2001, mun. Chişinău, bd.Ștefan cel Mare şi Sfânt, 65, of.820.

Telefon de contact- 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 07 iunie 2019, ora 10.00.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiul care urmează a fi selectat, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

24 mai 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” mulțumește, tuturor operatorilor economici, pentru participarea la Concursul (Nr.6/2019) pentru achiziționarea a 2000 m2 de mochetă destinată spațiilor comerciale.

Informăm că la concurs au fost înregistrate/admise, în total, ofertele a doi operatori economici.

În urma examinării ofertelor, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, a declarat câștigătoare oferta înaintată de S.R.L. „Construct Resurs".

08 mai 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță Concurs (Nr.6/2019) pentru achiziționarea a 2000 m2 de mochetă destinată spațiilor comerciale.

Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2001, mun. Chişinău, bd.Ștefan cel Mare şi Sfânt, 65, of.820.

Telefon de contact: 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 21 mai 2019, ora 10.00.

Caietul de sarcini care include caracteristicile cărora urmează să corespundă mocheta, lista documentelor de calificare, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

02 mai 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță Concurs (Nr.5/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești în municipiul Chișinău și anume:

1.       municipiul Chișinău:

 • sect.Rîșcani
 • sect.Centru (cart.Telecentru)
 • sect.Botanica
 • sect. Buiucani
 • Stăuceni
 • Cricova
 • Ciorescu

Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2001, mun. Chişinău, bd.Ștefan cel Mare şi Sfânt, 65, of.820.

Telefon de contact- 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 14 mai 2019, ora 10.00.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiile care urmează a fi selectate, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

30 aprilie 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” mulțumește, tuturor operatorilor economici, pentru participarea la concursul (Nr.5/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești în municipiul Chișinău.

Informăm că la concurs a fost înregistrată, o ofertă depusă de operatorul economic, care prestează servicii de acest gen.

În urma examinării ofertei, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a declarat câștigătoare oferta depusă de „EXPOTRON-COM” S.R.L.

30 aprilie 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” mulțumește, tuturor operatorilor economici, pentru participarea la concursul (Nr.4/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Republicii Moldova.

Informăm că la concurs au fost înregistrate, în total 4 oferte a 4 operatori economici, care prestează servicii de acest gen.

În urma examinării ofertelor, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a declarat câștigătoare ofertele depuse de următorii operatori economici:

 

Nr. d/o

Ofertantul

Adresa

 
 

1.

„PARNAVEL IGOR” Î.I.

mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 57

 

2.

„MEDOPTEH” S.R.L

mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 6/1

 

3.

Chirvas Ion

or. Nisporeni, str. Suveranității nr.1

 

25 iunie 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” mulțumește, tuturor operatorilor economici, pentru participarea la concursul (Nr.7/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești în municipiul Chișinău.

Informăm că la concurs a fost înregistrată, o ofertă depusă de operatorul economic, care prestează servicii de acest gen.

În urma examinării ofertei, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a declarat câștigătoare oferta depusă de „SIMPLU IMOBIL” S.R.L.

25 iunie 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” mulțumește, tuturor operatorilor economici, pentru participarea la concursul (Nr.9/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Republicii Moldova.

Informăm că la concurs au fost înregistrate, în total 5 oferte a patru persoane fizice și un operator economic, care prestează servicii de acest gen.

În urma examinării ofertelor, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a declarat câștigătoare ofertele depuse de următorii operatori economici:

 

Nr. d/o

     Ofertantul

       Adresa

 
 
 1.  

  Guțu Raisa   

     r-nul Ocnița or. Otaci, str. Prieteniei, 103

 

       2.

   „ȚĂRĂNCUȚA” S.R.L.  

      or. Soroca, str. Grigore Vieru, 9

 
04 iulie 2019

       În vederea implementării proiectului PPP ”Serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat”, S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță deschiderea pe data de 04 iulie 2019 a sălii automate de joc cu cîștiguri bănești în or. Cimișlia, str. Barbu Lăutaru, 1.

09 iulie 2019

         S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs (Nr.10/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor cu automate de joc cu cîștiguri bănești în raioanele Republicii Moldova.

       Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2001, mun. Chişinău, bd.Ștefan cel Mare şi Sfânt, 65, of.817.

Telefon de contact- 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 18 iulie 2019, ora 10.00.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiul care urmează a fi selectat, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

26 iulie 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” mulțumește, tuturor operatorilor economici, pentru participarea la concursul (Nr.10/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Republicii Moldova.

Informăm că la concurs au fost înregistrate, în total 4 oferte a patru persoane fizice, care prestează servicii de acest gen.

În urma examinării ofertelor, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a declarat câștigătoare ofertele depuse de următorii operatori economici:

 

     Nr. d/o 

           Ofertantul

         Adresa

 
 
 1.  

       Tcaci Natalia

    r-nul Briceni, or. Briceni, str. Independenței,1/A,                  nr.5 Independenței,1/A, nr.6

 

        2.

     Bucovan Alexandrin

    r-nul Căușeni, or. Căușeni, str.Alba- Iulia, 1/b

 
06 august 2019

S.A “Loteria Națională a Moldovei” anunţă schimbarea adresei fizice. Începînd cu data de 1 august 2019 adresa sediului organizaţiei este mun. Chișinăustr. Mitropolit Gavriil Bănulescu - Bodoni, 57/1, MD – 2005.

09 august 2019

         S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs (Nr.11/2019) pentru achiziționareaserviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Republicii Moldova.

Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

Telefon de contact- 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 23 august 2019, ora 10.00.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiul care urmează a fi selectat, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

 

12 august 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs pentru selectarea societății de audit privind achiziția serviciilor de:

 1. Audit tematic aferent investițiilor pentru perioada semestrului II/ Anul 2018 și perioada Anului 2019 de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei
 2.  Audit al situațiilor financiare anuale pentru anul 2019 de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei

Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul 2, oficiul LNM.

Telefon de contact – persoană responsabilă de achiziții: 022/855 300

Ofertele vor fi depuse până la 16 septembrie 2019.

Caietul de sarcini și informația adițională cu referire la concurs poate fi accesată pe site-ul oficial al societății www.lnm.md.

05 septembrie 2019

La invitația partenerilor privați, delegația condusă de directorul general al S.A.”Loteria Națională a Moldovei” , este prezentă la cea mai mare expoziţie adresată industriei de divertisment din Europa de Est, Entertainment Arena Expo (EAE) care se desfăşoară, zilele acestea, în cadrul Complexului Expoziţional Romexpo din Bucureşti, România.
Expoziţia internaţională este adresată industriei de cazinouri şi pariuri si reunește producători şi distribuitori de jocuri de noroc, rulete, jackpot-uri, VLT, jocuri de noroc on-line, mobilier pentru sălile de joc, componente şi, în general, tot ceea ce ţine de capitolul divertisment.
EAE se desfășoară pe parcursul a trei zile, în perioada 3-5 septembrie 2019.
În calitate de participanţi, sunt prezente companiile cheie din industria jocurilor de noroc, atât din România cât şi din afara acesteia.

09 septembrie 2019

S.A. “Loteria Națională a Moldovei” angajează casieri pentru sălile cu automate de joc cu caștiguri bănești din Nisporeni și Orhei

Experiența de muncă nu este obligatorie, oferim instruire gratuită!

Vârsta minima de angajare 21 ani, fără antecedente penale.

Salariul – de la 6000 lei, întregul pachet social asigurat!

Graficul de lucru – schimburi.

Asteptăm CV-urile Dvs adresa de e-mail: resurseumane@lnm.md

Sau la nr. de telefon: 067675522

12 septembrie 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs (Nr.12/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Republicii Moldova.

           Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

Telefon de contact- 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 24 septembrie 2019, ora 10.00.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiul care urmează a fi selectat, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

13 septembrie 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” vă aduce la cunoștință despre rezultatele concursului (Nr.11/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Republicii Moldova.

Informăm că la concurs a fost înregistrată o singură ofertă a unui operator economic, care prestează servicii de acest gen.

În urma examinării ofertei, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a respins oferta depusă pe motiv că aceasta nu a corespuns cerințelor din caietul de sarcini.

21 octombrie 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs (Nr.13/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Republicii Moldovași UTA Gagauzia.

Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

Telefon de contact- 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 31 octombrie 2019, ora 10.00.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiul care urmează a fi selectat, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

12 noiembrie 2019

Loteria Națională a Moldovei” vă aduce la cunoștință despre rezultatele concursului (Nr.13/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Republicii Moldova și UTA Gagauzia.

Informăm că la concurs a fost înregistrată o singură ofertă a unui operator economic, care prestează servicii de acest gen.

În urma examinării ofertelor, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a declarat câștigătoare oferta depusă de către operatorul economic SRL „PROMACONS-S.V.”.

15 noiembrie 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs (Nr.14/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Republicii Moldova.

           Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

Telefon de contact- 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 25 noiembrie 2019, ora 10.00.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiul care urmează a fi selectat, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

16 noiembrie 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță că suma JACKPOT-ului GRAND din sălile automate de joc cu cîștiguri bănești a trecut pragul de 1 000 000  de lei și este în continuă creștere!!! Nu ratați șansele de a cîștiga!!!

22 noiembrie 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță prelungirea concursului (Nr.14/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Republicii Moldova.

           Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

Telefon de contact- 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 03 decembrie 2019, ora 10.00.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiul care urmează a fi selectat, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

04 decembrie 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs (Nr.15/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Republicii Moldova și UTA Gagauzia.

           Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

Telefon de contact- 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 16 decembrie 2019, ora 10.00.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiul care urmează a fi selectat, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

04 decembrie 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs (Nr.16/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești în municipiul Chișinău.

           Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

Telefon de contact- 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 16 decembrie 2019, ora 10.00.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiul care urmează a fi selectat, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

16 decembrie 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță prelungirea concursului (Nr.16/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești în municipiul Chișinău.

        Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

Telefon de contact- 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 24 decembrie 2019, ora 10.00.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiul care urmează a fi selectat, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

16 decembrie 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță prelungirea concursului (Nr.15/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Republicii Moldova și UTA Gagauzia.

        Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

Telefon de contact- 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 24 decembrie 2019, ora 10.00.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiul care urmează a fi selectat, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

20 decembrie 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs pentru achiziționarea serviciilor de pază fizică și tehnică a obiectelor şi valorilor materiale, pentru anul 2020.

          Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

Telefon de contact- 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 30 decembrie 2019, ora 10.00.

Caietul de sarcini care include cerințele față de serviciile prestate, lista documentelor de calificare, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

24 decembrie 2019

Pe data de 09 decembrie, la ora 17:31, a fost câștigat marele premiu JACKPOT GRAND în valoare de 1 478 578 lei. Premiul a fost câștigat în sala cu automate de joc cu câștiguri bănești, nr.11-0010, situată pe str. Calea Moșilor 4, mun. Chișinău, la automatul de joc cu nr. 753473. 
În baza Legii nr. 133 din  08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, persoana câștigătoare a dorit să își păstreze anonimatul.
Loteria Națională a Moldovei a lansat, programul de acordare a premiilor suplimentare prin intermediul Sistemului JACKPOT, la începutul lunii septembrie/2019, POT-urile mari  ajungând până la 2 milioane de lei. 
Sistemul JACKPOT reprezintă sistemul informatic specializat, parte componentă a sistemului de monitorizare a organizatorului jocurilor de noroc din sălile cu automate de joc cu câștiguri bănești, care gestionează independent, fără intervenția organizatorului, algoritmul aleatoriu de acordare a premiilor suplimentare participanților. La procesul de acumulare a fondului de câștiguri și premiere suplimentară, prin intermediul sistemului JACKPOT, sunt implicate toate automatele de joc cu câștiguri bănești existente în toate localurile de joc ale Societății.
Nu ratați șansa să deveniți următorul norocos!
Regulile de participare pot fi accesate la următorul link:
 http://lnm.md/uploads/editor/1b459e1d3afc24faf617bec248e489de.pdf

27 decembrie 2019

Astăzi, 27 decembrie 2019, la 40 de ani de la începerea acțiunilor militare în cadrul războiului din 1979 –1989, Directorul general al S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, dl Vadim Hîncu, a participat la evenimentul de comemorare a victimelor războiului din Afganistan.

La eveniment au mai participat dl Victor Gaiciuc, ministru al Apărării și dl Ion Coropceanu, general de Brigadă.

În discursul său, dl Hîncu a menționat că veteranii sunt oamenii care întotdeauna au pus interesele țării mai presus de interesele proprii. În multe cazuri, acești fii și fiice ale națiunii au plătit prețul sănătății și chiar al vieții pentru ca tinerele generații să nu știe ce înseamnă ororile războiului.

În același context, Loteria Națională și partenerul său privat, NGM Company, au decis să acorde, în preajma sărbătorilor de iarnă, un ajutor material pentru două doamne, care au avut de suferit nemijlocit, în timpul și de pe urma războiului.

Într-un caz este vorba despre soția unui militar căzut pe câmpul de luptă din Afganistan, căreia i-a fost acordat, din partea Loteriei Naționale și a NGM Company, un certificat de 5 000 de lei. Al doilea certificat de 5 000 de lei i-a fost oferit unei doamne, veteran din cel de-al doilea război mondial.

13 ianuarie 2020

PLANUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PENTRU ANUL 2020  ...

02 ianuarie 2020

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” mulțumește, tuturor companiilor, pentru participarea la concursul pentru achiziționarea serviciilor de pază fizică și tehnică a obiectelor şi valorilor materiale.

Informăm că la concurs au fost admise, în total, ofertele a trei societăți comerciale, care prestează servicii de acest gen.

În urma examinării ofertelor, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, a decis a desemna drept câștigătoare oferta înaintată de compania O.P. „COMBAT -SERVICE” S.R.L..

15 ianuarie 2020

Loteria Națională a Moldovei” vă aduce la cunoștință despre rezultatele concursului (Nr.15/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Republicii Moldova și UTA Gagauzia.

Informăm că la concurs au fost depuse două oferte cu spații pentru necesitățile S.A. „Loteria Națională a Moldovei” de către un operator economic și două persoane fizice.

În urma examinării ofertelor, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a declarat câștigătoare ofertele depuse de către operatorul economic participant și două persoane fizice, după cum urmează:

 Nr. d/o

       Ofertantul

     Adresa

 
 
 1.  

 SRL „CARFACON”

 r-nul. Cahul, mun. Cahul,  str. 31 August1989, 4/j

 

       2.

 Carapunarli Nicolai, Marinov     Alexandr

 UTA Gagauzia, mun. Ceadir Lunga, str. Lenin,     105/4 

 

 

24 ianuarie 2020

Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni, 57/1, etajul 2, oficiul LNM. Persoană de contact - Natalia Croitor, Șef Secție achiziții, tel de contact: 022855300.

Setul de documente va fi depus pînă la data de 06 februarie 2020, ora 17.00.

Lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de serviciile financiare solicitate, criteriile de evaluare a ofertelor și informația despre data desfășurării concursului  găsiți aici ...

21 februarie 2020

Invitaţie la concurs pentru achiziționarea serviciilor financiare pentru eliberarea numerarului

Denumirea autorităţii contractante: S.A. „Loteria Națională a Moldovei” (IDNO 1011600023774).

Sediul autorităţii contractante (adresa depunerii ofertelor şi desfăşurării concursului): Republica Moldova, MD-2005, mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni, 57/1, etajul 2, oficiul LNM.

Numărul de telefon şi persoana de contact: Natalia Croitor, Șef Secție achiziții, tel de contact: 022855300, mob.079575970, e-mail: achizitii@lnm.md.

Obiectul achiziţiei: Achiziționarea serviciilor financiare pentru eliberarea numerarului.

Cerinţele faţă de serviciile financiare solicitate

Nr.
d/o

Tipul serviciilor

Cerinţe

Perioada

Altă informaţie

1

 Deschiderea conturilor curente

Se va indica obligatoriu mărimea tarifelor

2 ani

 

     2

 Închiderea conturilor curente

Se va indica obligatoriu mărimea tarifelor

2 ani

 

     3

 Deservirea conturilor (MDL/multivalutar)

Se va indica obligatoriu mărimea tarifelor

2 ani

 

     4

Eliberarea în numerar a premiilor bănești, sumelor câștigate, dar și a altor plăți prin intermediul sistemului operativ de transfer al mijloacelor bănești

Se va indica obligatoriu mărimea tarifelor

2 ani

 

     5

Calcularea dobinzii la soldurile zilnice

Se va indica obligatoriu mărimea dobînzii

2 ani

 

      6

Calcularea dobinzii la soldurile lunare

Se va indica obligatoriu  mărimea dobînzii

2 ani

 

      7

Comision de transfer a mijloacelor bănești în/din alte conturi

Se va indica obligatoriu mărimea comisionului

2 ani

 

 

 

Criteriile de evaluare a ofertelor (valoarea relativă a cerinţelor care vor fi luate în considerare pe lîngă preţul propus, cu indicarea –pe loturi, pe poziții.)

Cîştigătoare este oferta care satisface toate cerinţele stabilite conform criteriilor de evaluare prevăzute în invitaţie, are o rețea suficientă pentru acoperirea necesităților S.A. „Loteria Națională a Moldovei”(reprezentanțe în cel puțin 80% din centrele raionale) şi reprezintă oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico economic.

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 05.03.2020, ora 17.00.

Data/ora desfăşurării concursului: 06.03.2020, ora 14.00.

Termenul şi condiţiile de prestare a serviciilor financiare: 2 ani, achitarea premiilor bănești câștigătorilor loteriei în numerar la prezentarea buletinului de identitate fără obligativitatea deschiderii conturilor pe numele persoanelor fizice.

Valuta şi modul de achitare: MDL

Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile calendaristice.

Documentele de calificare ale operatorilor economici:

1) informaţia privind denumirea, adresa juridică, datele de contact ale ofertantului;

2) extrasul din Registrul de stat;

3) copia licenţei eliberată de către Banca Naţională a Moldovei;

4) împuternicirea de a încheia contractul de achiziţii;

5) informații aferente serviciilor financiare (descriere succintă, condiții,preț).

Alte informaţii: Ofertele vor fi prezentate în limba română.

14 martie 2020
Stimați participanți la jocurile de noroc organizate de S.A.“Loteria Națională a Moldovei”,
 
având în vedere dispozițiile autorităților din Republica Moldova cu referire la evoluția situației epidemiologice, comunicam că, la 13 martie 2020, Comisia națională extraordinară de sănătate publică a Republicii Moldova, prin hotarârea sa, pe langa alte acțiuni, a dispus administratorilor localurilor de agrement și recreere asigurarea sistarii activităților organizate în localurile respective.
 
Astfel, începând de astăzi, 14 martie 2020, ora 10.00, a fost sistată activitatea sălilor cu automate de joc gestionate de LNM.
 
Veți putea intra în posesia câștigurilor nerevendicate până la moment, odată cu reluarea activității sălilor cu automate de joc. Începand de luni, 16 martie 2020 vom fi disponibili să oferim mai multe detalii la numarul de telefon 061 061 155.
 
Vă ținem informați cu referire la evoluția lucrurilor!
 
Aveți grijă de sănătatea DVS și a celor dragi!
03 iulie 2020

S.A. Loteria Națională a Moldovei anunță redeschiderea sălilor cu automate de joc cu câștiguri bănești începînd cu data de 03.07.2020, orele 18:00. Pentru început, vor fi redeschise locațiile din mun. Chișinău cu următoarele adrese:

 • str. Tiraspol 5 
 • str. Piața Unirii Principatelor 3
 • str. Calea Moşilor 4
 • bd. Dacia 27
 • bd. Mircea cel Bătrîn 2/1
 • str. Alecu Russo, 1
06 iulie 2020

Începînd cu data de 07.07.2020, orele 18:00. Vor fi redeschise locațiile din mun. Chișinău cu următoarele adrese:

 • str. Armenească-Columna 63-64
 • str. Calea Ieșilor 4
 • bd. Decebal 23/1
 • bd. Moscova 9
 • bd. Mircea cel Bătrân 24/3
 • bd. Cuza-Vodă, 41

 

08 iulie 2020

Începînd cu data de 08.07.2020, orele 18:00. Vor fi redeschise următoarele locații:

mun. Chișinău, str. Socoleni 5/4

mun. Chișinău, bd. Dacia 62

 mun. Chișinău, str. I.Creangă 22/1

 s. Chetrosu, r-nul Anenii Noi

 or. Cimișlia, str. Barbu Lăutaru, 1

 mun. Nisporeni, str. Suveranității

 mun. Ungheni, str. Națională 17

 mun. Ungheni, str. Feroviară 39A

mun. Orhei, str. Vasile Lupu 34  

 

10 iulie 2020

S.A. Loteria Națională a Moldovei anunță - toate sălile cu automate de joc cu câștiguri bănești și-au reînceput activitatea în regimul obișnuit de pînă la apariția pandemiei.

21 august 2020

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs (Nr.1/2020) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești în municipiul Chișinău.

 

           Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

Telefon de contact- 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 01 septembrie 2020, ora 10.00.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiul care urmează a fi selectat, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

23 septembrie 2020

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” mulțumește, operatorului economic pentru participarea la concursul Nr.1/2020 din 01 septembrie 2020 privind achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești în municipiul Chișinău.

Informăm că la concurs a fost înregistrată, o singură ofertă a unui operator economic, care prestează servicii de acest gen.

În urma examinării ofertelor, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a anulat procedura de achiziție, din motiv că nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenței.

25 septembrie 2020

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs de selectare a societăţii de audit privind achiziţia Serviciilor de audit

 al situațiilor financiare anuale pentru anul 2020 de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei

Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul 2, oficiul LNM.

Telefon de contact - contabil șef: 022855300

Ofertele vor fi depuse până la 02 noiembrie 2020

Caietul de sarcini și informația adițională cu referire la concurs pot fi accesate pe site-ul oficial al societății www.lnm.md.

22 septembrie 2020

Planul anual al achiziților pentru anul 2020 servicii, bunuri și lucrări ...

09 octombrie 2020
Stimați participanți la jocurile de noroc organizate de S.A.“Loteria Națională a Moldovei”,
 
având în vedere Hotărîrea nr.26/17 din 08.10.2020 a Comisiei situații exceptționale a raionului Cimișlia cu referire la evoluția situației epidemiologice, comunicăm că, începind cu 10.10.2020 și pînă la 24.10.2020 va fi sistată activitatea sălii cu automate de joc din or. Cimișlia.
 
Pentru detalii apelați la numarul de telefon 061 061 155.
 
Vă ținem informați cu referire la evoluția lucrurilor!
 
Aveți grijă de sănătatea DVS și a celor dragi!
13 octombrie 2020

S.A. Loteria Națională a Moldovei anunță că sala cu automate de joc din or. Cimișlia își va reîncepe activitatea la data de 14.10.2020 orele 10:00.

Sala automate de joc cu câștiguri bănești

 mun. Chișinău, str. Tiraspol 5

Telefon:
49 automate de joc cu cîștiguri bănești
Sala automate de joc cu câștiguri bănești

 mun. Chișinău, str. Tiraspol 5

Telefon:

Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, bd. Moscova 9

Telefon:
49 automate de joc cu cîștiguri bănești
Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, bd. Moscova 9

Telefon:

Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, str. Armenească-Columna 63-64

Telefon:
60 automate de joc cu cîștiguri bănești
Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, str. Armenească-Columna 63-64

Telefon:

Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, str. Piața Unirii Principatelor 3

Telefon:
42 automate de joc cu cîștiguri bănești
Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, str. Piața Unirii Principatelor 3

Telefon:

Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, str. Calea Moşilor 4

Telefon:
63 automate de joc cu cîștiguri bănești
Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, str. Calea Moşilor 4

Telefon:

Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, bd. Dacia 27

Telefon:
automate de joc cu cîștiguri bănești
Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, bd. Dacia 27

Telefon:

Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, str. Socoleni 5/4

Telefon:
39 automate de joc cu cîștiguri bănești
Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, str. Socoleni 5/4

Telefon:

Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, bd. Decebal 23/1

Telefon:
77 automate de joc cu cîștiguri bănești
Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, bd. Decebal 23/1

Telefon:

Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Orhei, str. Vasile Lupu 34

 

Telefon:
56 automate de joc cu cîștiguri bănești
Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Orhei, str. Vasile Lupu 34  

Telefon:

Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Ungheni, str. Feroviară 39A

Telefon:
20 automate de joc cu cîștiguri bănești
Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Ungheni, str. Feroviară 39A

Telefon:

Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 24/3

Telefon:
59 automate de joc cu cîștiguri bănești
Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 24/3

Telefon:

Sala automate de joc cu câștiguri bănești

s. Chetrosu, r-nul Anenii Noi

Telefon:
12 automate de joc cu cîștiguri bănești
Sala automate de joc cu câștiguri bănești

s. Chetrosu, r-nul Anenii Noi

Telefon:

Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău bd. Mircea cel Bătrîn 2/1

Telefon:
36 automate de joc cu cîștiguri bănești
Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău bd. Mircea cel Bătrîn 2/1

Telefon:

Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Ungheni, str. Națională 17

Telefon:
42 automate de joc cu cîștiguri bănești
Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Ungheni, str. Națională 17

Telefon:

Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, bd. Dacia 62

Telefon:
25 automate de joc cu cîștiguri bănești
Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, bd. Dacia 62

Telefon:

Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 4

Telefon:
34 automate de joc cu cîștiguri bănești
Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 4

Telefon:

Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, bd. Cuza-Vodă, 41

Telefon:
27 automate de joc cu cîștiguri bănești
Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, bd. Cuza-Vodă, 41

Telefon:

Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Nisporeni, str. Suveranității

Telefon:
15 automate de joc cu cîștiguri bănești
Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Nisporeni, str. Suveranității

Telefon:

Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1

Telefon:
30 automate de joc cu cîștiguri bănești
Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1

Telefon:

Sala automate de joc cu câștiguri bănești

or. Cimișlia, str. Barbu Lăutaru, 1

Telefon:
28 automate de joc cu cîștiguri bănești
Sala automate de joc cu câștiguri bănești

or. Cimișlia, str. Barbu Lăutaru, 1

Telefon:

Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, str. I.Creangă 22/1

Telefon:
30 automate de joc cu cîștiguri bănești
Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, str. I.Creangă 22/1

Telefon:

Sala automate de joc cu câștiguri bănești

or.Otaci, str. Prieteniei 103

Telefon:
10 automate de joc cu cîștiguri bănești
Sala automate de joc cu câștiguri bănești

or.Otaci, str. Prieteniei 103

Telefon:

Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Soroca, str. Grigore Vieru 9

Telefon:
20 automate de joc cu cîștiguri bănești
Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Soroca, str. Grigore Vieru 9

Telefon: