Noutățile noastre

14 mai 2021
Consiliul S.A. ,,Loteria Națională a Moldovei”, conform prevederilor Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Statutului societății și altor acte normative, anunță concurs pentru ocuparea funcției de Dir...
19 aprilie 2021
Consiliul societății S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță convocarea Adunării Generale extraordinare a acționarilor în data de 26.04.2021, ora 16:00 cu prezența acționarilor, pe adresa: mun. Chiși...
29 martie 2021
       S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, în calitatea sa de gestionar al activităților din domeniul jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat (conform prevederilo...
23 martie 2021
La data de 29 martie 2021, orele 18:00, va avea loc  deschiderea sălii cu automate de joc cu cîștiguri bănești în mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Liviu Deleanu 3/9.